| Eng
::   ธุรกิจการให้สินเชื่อ
::   ธุรกิจการจัดการบริหารสินทรัพย์
::   ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
::   ธุรกิจรับจ้างดำเนินงาน

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2405 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-666-9488
โทรสาร : 02-666-9488 Press 9
อี-เมล์ :
webmaster@acap.co.th
เว็ปไซต์ :
http://www.acap.co.th
 
 
 
หน้าหลัก บริการของเรา › ธุรกิจการจัดการบริหารสินทรัพย์

การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

เอแคป ให้บริการในทุกเรื่องของงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ในฐานะตัวแทนของเจ้าหนี้ เราให้บริการในทุกส่วนของกระบวนการ ทั้งงานประจำวัน และการบริหารติดตามการชำระหนี้ และการดูแลหลักประกันในเรื่องต่างๆ

เรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการจัดการกับสินเชื่อทุกขนาด และมีระบบบริหารจัดการสินเชื่อในทุกขนาด ระบบการจัดการบริหารสินทรัพย์ของเราได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการติดตามการชำระหนี้ และปกป้องมูลค่าของทรัพย์สิน

 

การให้บริการประเมินราคาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

เรามีรายชื่อนักลงทุนมากมายที่ให้ความไว้วางใจเราเป็นตัวแทนเข้าร่วมการสอบทานสถานะของกิจการและสถานะของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เราได้รวมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการประเมินราคาสินทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นใจว่า สาระสำคัญทุกข้อจะได้รับการพิจารณาและสอบทาน

การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของเรา จะรวมทุกเรื่องตั้งแต่การประเมินโครงสร้างผู้ถือหุ้น ประมาณการผลตอบแทน ค่าใช้จ่าย ภาษี ตลอดอายุสัญญา สำหรับการประมาณการผลลัพธ์จากการติดตามชำระหนี้ เรามีระบบการประมาณการผลตอบแทนการติดตามชำระหนี้ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในการติดตามการชำระหนี้ของผู้บริหาร และยังสามารถเห็นได้จากมูลค่าสินเชื่อที่ได้รับการชำระเข้ามาจริง

 

 
 
  © Copyright 2016 ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved