| Eng
::   เกี่ยวกับบริษัท
::   โครงสร้างผู้ถือหุ้น
::   คณะกรรมการบริษัท
::   ผู้ถือหุ้นของบริษัท
::   โครงสร้างองค์การ
::   ธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท
::   การลงทุนและบริหารความเสี่ยง
::   มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2405 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-666-9488
โทรสาร : 02-666-9488 Press 9
อี-เมล์ :
webmaster@acap.co.th
เว็ปไซต์ :
http://www.acap.co.th
 
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา › มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส

ความเป็นมา

ส่วนหนึ่งของการสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมของเอแคป และความพยายามที่จะตอบแทนสังคม มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส จึงเกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากเอแคป ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2546 สำนักงานมูลนิธิฯ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ตึกเอ็มไพร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

 • เพื่อให้การสนับสนุน การให้โอกาสของเด็กและผู้สูงอายุ
 • เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงิน สุขภาพ การศึกษา และกีฬาแก่เด็กยากจน
 • เพื่อให้การสนับสนุนโครงการเกี่ยวเนื่องกับการให้การศึกษา การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และโครงการการกุศลอื่นๆ
 • เพื่อให้ที่พักพิงแก่เด็กที่ไร้ที่อยู่อาศัย
 • เพื่อร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือประสานงานกับโครงการการกุศลอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน

โครงการที่ผ่านมา

 • วันที่ 27 สิงหาคม 2546 มูลนิธิฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับนางหอมไกร ฤกษ์นก เพื่อสนับสนุนเด็กพิการ (จากรายการชีวิตรันทด)
 • วันที่ 23 มกราคม 2547 มูลนิธิฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา เพื่อสนับสนุนเด็กที่มีปัญหาโรคหัวใจ
 • วันที่ 18 มกราคม 2548 มูลนิธิฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท แก่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สึนามิ
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2548 มูลนิธิฯ เข้าร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ซึ่งให้โอกาสมูลนิธิฯ ในการร่วมสนับสนุนครอบครัวของเหยื่อสึนามิ จำนวนรวม 48,000 บาท
 • วันที่ 17 กันยายน 2548 มูลนิธิฯ ได้แจกอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา และบริจาคอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่บ้านเด็กพิการ (บ้านนนทภูมิ) จำนวน 70,000 บาท
 • วันที่ 14 มีนาคม 2551 มูลนิธิฯ ได้ร่วมสนับสนุนทางการเงินแก่บ้านพักคนชราบ้านบางละมุง จำนวน 100,000 บาท
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2551 มูลนิธิฯ ได้บริจาคเงินแก่เหยื่อจากเหตุการณ์
  • พายุไซโคลนนากิส ในประเทศพม่า จำนวน 30,000 บาท
  • แผ่นดินไหว ในประเทศจีน จำนวน 30,000 บาท
 • วันที่ 15 มกราคม 2552 มูลนิธิฯ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเอนกประสงค์ มอบชุดกันหนาวและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน
 • วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 มูลนิธิฯ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับคนพิการและทุพพลภาพ ที่สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จำนวน 104,000 บาท
 • ปี 2553 มูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยการจัดสร้างห้องสมุด และมอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดทุ่งขาม อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 • ปี 2554 มูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในเขตบางบัวทอง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยนำสิ่งของและถุงยังชีพกว่า 500 ชุด ไปบริจาคให้ประชาชนในเขตดังกล่าว
 • ปี 2555 มอบอุปกรณ์การศึกษาและสนามวอลเลย์บอลให้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มอบวัสดุและสื่อการเรียนการสอน จัดสร้างห้องน้ำให้แก่ โรงเรียนวัดนาคู อ.ผักไห่ จ.อยุธยา
 • ปี 2556 มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา ของเล่นให้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
 
  © Copyright 2016 ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved