| Eng
::   ร่วมงานกับ ACAP
::   แบบฟอร์มสมัครงาน
 • สมัครผ่านเว็บไซต์เอแคป
  (กดที่นี่)

 • สมัครที่สำนักงาน
  (ติดต่อเพื่อนัดหมาย)
  ฝ่ายบุคคล,
  เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2405 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  เวลาทำการ
  จันทร์- ศุกร์ (8.30 - 5.30).
  โทรศัพท์ : (662) 793-3888
 •  

  บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2405 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

   
  หน้าหลัก โอกาสทางอาชีพ

  ทรัพยากรมนุษย์เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ,  ผลงาน และความยั่งยืนของทุกองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ควรมีทั้งประสิทธิภาพ และความชำนาญ พร้อมทั้งความซื่อสัตย์ เพื่อจะสร้างองค์การที่แสวงหาผลกำไรและความยั่งยืน

  ด้วยปรัชญานี้ เอแคป จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคน ซึ่งจะผ่านกระบวนการรับสมัคร และคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมที่สุดกับองค์การ เราให้ความสำคัญในการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่ดีที่สุด และมีความสามารถที่โดดเด่น ผู้ที่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพแก่องค์การ

       
    © Copyright 2016 ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved