แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของเอแคป

PostDate :  30/5/2560  

ACAP-W1 ครั้งที่ 2
วันใช้สิทธิครั้งแรก : 15 ธ.ค. 2559
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 31 ก.ค. 2561
(แปลงสภาพได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนมิถุนายนและธันวาคม)

 
แบบฟอร์ม Exercise warrant ACAP-W1 ครั้งที่ 2 วันที่ 15-06-2560.pdf
   

 

  © Copyright 2016 ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved